Locations for Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel 1
10.775451 106.676332 0 0 106.676332,10.775451